VariableSave

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toepassing

Slaat een waarde van een variabele op, en herlaadt die waarde na een reboot.

Beschrijving

Wanneer dit commando wordt uitgevoerd, zal een speciale regel in de eventlist worden aangemaakt die er na een reboot voor zorgt dat de variable wordt geladen met die specifieke waarde.

WAARSCHUWING

Telkens als het commando VariableSave wordt uitgevoerd, zal dit resulteren in het beschrijven van de EventList. Deze EventList bevindt zich in EEPROM, en dat is een deel van de Arduino dat slechts een beperkt aantal keren beschreven kan worden. Het gebruik van dit commando moet dan ook zeer zorgvuldig, en met mate, gebeuren!

Syntax

VariableSave <Variabele>
Parameter: Beschrijving: Bereik: Opmerking:
Variabele Het nummer van de variabele Mega: 1..15, Small: 1..8 Geen wildcard!

Toelichting

In de Eventlist zal een regel worden beschreven om na een boot event de betreffende variabele te laden met de waarde die gold toen het VariableSave commando werd uitgevoerd. Hiervoor zal een vrije regel worden gezocht, beginnend aan het einde (hoogste nummer) van de Eventlist.

Let op: de waarde die wordt herladen is "hard coded" in de Eventlist. Telkens als het commando VariableSave weer wordt uitgevoerd voor een variabele, zal een al bestaande regel worden overschreven.

Voorbeeld

De waarde van variable 1 moet worden veiliggesteld, en na een boot worden herladen. Dit is het commando hiervoor:

VariableSave 1

Stel dat de waarde van variabele 1 op dat moment 12 is, en het unit nummer van de Nodo is 5, dan wordt een regel in de EventList aangemaakt als volgt:

Boot 5; VariableSet 1, 12

Zie ook: