VariableGet

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toepassing

Haal een waarde op uit een variabele van een andere Nodo, en plaats die waarde in een variabele in de zendende Nodo.

Beschrijving

Met dit commando kun je de waarde ophalen uit een variabele van een andere Nodo. De waarde wordt opgehaald, en vervolgens opgeslagen in een lokale variabele. De "regie" ligt hier dus bij de centrale Nodo die waardes naar zich toe haalt, in tegenstelling tot de methode waarbij een Nodo spontaan waardes uitstuurt.

Dus: "ophalen" versus "ontvangen".

Syntax

VariableGet <LocalVariable>, <RemoteNodo>, <RemoteVariable
Parameter: Beschrijving: Bereik: Opmerking:
LocalVariable Het nummer van de variabele waar de waarde in geplaatst moet worden Mega: 1..15, Small: 1..8
RemoteNodo Het unit nummer van de Nodo waaruit de waarde moet worden opgehaald 1..32
RemoteVariable Het nummer van de variabele waar de waarde uit opgehaald moet worden Mega: 1..15, Small: 1..8

Toelichting

Dit commando kan gebruikt worden om op gecontroleerde wijze waardes op te halen. Dit als alternatief voor de vaak gebruikte methode, waarbij Nodo's periodiek meetwaardes uit sensoren uitlezen en spontaan de ether insturen. Dit kan prima werken, maar in een omgeving waar meerdere Nodo's hun meetwaarden sturen kan het zorgen voor een drukke RF band, en zelfs voor het "missen" van waardes.

Door met VariableGet vanuit de centrale Nodo de waardes op te vragen, blijft de "regie" bij deze ene Nodo, en kan er geen sprake zijn van het missen van waardes.

Helaas is er, zoals zo vaak, ook een keerzijde. Wanneer de meetwaardes spontaan binnenkomen op de centrala Nodo, kunnen de waardes gewoon worden doorgegeven aan de WebApp voor bijvoorbeeld een statistiek (value). Zodra de waardes met VariableGet worden opgehaald, dan worden ze geplaatst in een variable van de centrale Nodo en worden pas daarna doorgegeven aan de WebApp. Door de limiet in het aantal variabelen is het aantal mogelijke waardes beperkt:

  • met VariableGet: 15 variabelen, dus maximaal 15 verschillende meetwaardes.
  • door zelfstandig zenden van de remote Nodo: 8 of 15 variabelen voor elke remote Nodo (afhankelijk van Small of Mega)

Voorbeeld

VariableGet 1, 10, 4 Hiemee wordt de waarde van variable 4 uit Nodo 10 opgehaald, en geplaatst in variable 1.

Zie ook: