Timer

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toepassing

Uitvoeren van een taak na een bepaalde tijd.

Beschrijving

Event dat zich voordoet als één van de timers is afgelopen. Zie voor instellen van timers het commando TimerSet. Het event dat wordt gegenereerd door het aflopen van een timer kan worden verwerkt in de Eventlist.

Syntax

Timer <Timer>
Parameter: Beschrijving: Bereik: Opmerking:
Timer Nummer van de timer '1..15'
(nvt)

Er zijn 15 timers beschikbaar in de Nodo.

Toelichting

Voor het uitvoeren van een bepaalde taak in de toekomst zijn twee methodes beschikbaar: op een bepaald tijdstip (Time event) , of het Timer event na een bepaalde wachttijd. Het Timer event zal optreden na een bepaalde wachttijd, die is ingesteld met het comando TimerSet.

Voorbeeld

Stel je wilt iedere 10 minuten een signaal horen. Dan kan dit met de volgende script regels:

EventlistWrite; Boot 1 ; Timer 1 ! Start de cyclus. Let op, 1 is hier het unitnummer van deze Nodo
EventlistWrite; Timer 1;TimerSet 600 ! Bij afloop timer weer op 600 seconden (=10 minuten)
EventlistWrite; Timer 1;Sound ! Geef een pieptoon.

Als deze regels worden uitgevoerd dan zal de eventlist worden geprogrammeerd. Zodra je de Nodo opnieuw start (Of [Timer 1] intypt) dan de Nodo om de tien minuten een signaal geven.

Zie ook: