Plugin 012

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

plugin gegevens

plugin naam OregonV2
plugin nummer 012
Productnummer Product nummer:SWACDE-12-V10
Versie 1.0
Compatibiliteit Nodo versie 3.6 en hoger
Auteur Martinus van den Broek
Support http://www.nodo-domotica.nl/forum/
Download Plugin_012.c

Toepassing

De Nodo is in staat om van bepaalde Oregon buitensensoren de temperatuur te ontvangen. De meetwaardes kun je via de WebApp laten bijhouden. Hieronder vind je een beschrijving hoe je dit kunt realiseren.

Funktionele beschrijving

De Oregon buitenunit zendt het signaal door op de 433 MHz band met het OOK protocol. Omdat de Nodo hetzelfde protocol gebruikt op dezelfde frequentie, is het mogelijk om met deze plugin code de signalen te onderscheppen en te decoderen. De meetwaarden worden in de Nodo omgezet naar Nodo uservariabelen en kunnen dan worden doorgezonden naar de WebApp.

installatie

  1. download de plugin code en plaats deze als bestand 'plugin_012.c' in de directory ../plugins
  2. open het configuratiebestand 'config_nn.c' uit de directory ../Config, waarbij nn het Nodo pluginnuummer is.
  3. voeg de volgende regels toe:
#define PLUGIN_012
#define PLUGIN_012_CORE

Compileer en upload de code naar je Nodo.

Hardware

De Oregon units zijn als losse unit te koop bij enkele webshops en zijn redelijk verkrijgbaar. Er is geen hardware aanpassing nodig op de Nodo Sateliet, aangezien alles via de bestaande RF ontvanger gaat.


OregonTHN132N.jpg


syntax

Het plugin is een input plugin. De configuratie vindt tijdens boot plaats met een commando en bij ontvangst van het signaal worden events gegenereerd. Het commando kan worden gebruikt in scripts, vanaf de command-line of vanuit de eventlist. Het commando kan als volgt worden opgegeven:

OregonV2 <id>, <variabele>
Parameter: Beschrijving: Bereik: Opmerking:
ID Unit ID van de buitensensor (uniek per unit, wijzigt na plaatsen batterij!) 1..255
Variable Variabele waarin de gegevens worden opgeslagen. Mega: 1 t/m 15, Small: 1 t/m 8

Als geen commando is gegeven, dan worden binnenkomende events getoond als OregonV2 <id>,0. Hieraan kun je zien welk ID je moet gebruiken.

Voorbeeld Commando

OregonV2 119,1

Schakelt detectie van unit 119 in en gebruikt variabele 1 om de temperatuur in op te slaan.

Voorbeeld Eventlist

We gaan er hierbij vanuit dat je dit script uitvoert op een Nodo met unit nummer 1, anders moet je dat in het script aanpassen (boot <nummer>). Na invoeren van het script moet je de Nodo herstarten om de timer te laten lopen en de Oregon registratie actief te maken.

eventlistwrite; boot 1; OregonV2 119,1;		! ID van jouw buitenunit
eventlistwrite; boot 1; TimerSet 1,300;		! Start de timer (5 minuten)
eventlistwrite; Timer 1; TimerSet 1,300;	! Reset de timer
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP;

Opmerkingen

  • geen

Zie ook