Nodo software installeren

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Arduino is een microcontroller. Dit is een kleine computer die moet worden voorzien van speciale software om zo een Nodo te zijn. Als u de Arduino heeft gekocht, bevat deze nog geen programmatuur. Vergelijkbaar met het programmeren van firmware op een apparaat dient de Arduino geprogrammeerd te worden met de Nodo software. Hiervoor maken we gebruik van de Arduino compiler. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van:

 • Een Nodo Mega
 • gemaseerd op een Arduino met een ATMega2560
 • voozien van Ethernet aansluiting en SDCard slot

De Nodo software installeren omvat de volgende stappen:

Gereed zetten van de Nodo software

 • Downloaden van de laatste versie Nodo software. Deze is te vinden op Downloads & links pagina van deze wiki.
 • Pak het zip bestand uit. Plaats de folder "Nodo" op een plaats naar uw keuze, open vanuit de compiler het bestand "Nodo.ino".
 • In de uitgepakte Nodo folder staat een folder NodoEthernet. Plaats deze in zijn geheel in de libraries folder van de Arduino compiler.

Selecteren van juiste type Nodo configuratie

 • Open de compiler. Open vanuit de compiler de Nodo software en ga naar het tabblad Nodo.ino.
 • Zoek de volgende regel:
#define SKETCH_PATH C:\...\...\..\Nodo
 • vul in bovengenoemde regel het juiste pad naar je Nodo directory op. Wordt deze stap niet correct uitgevoerd, dan zullen er later tijdens compileren fouten optreden.
 • Zoek de volgende regel:
#define CONFIG_FILE Config_nn.c
 • Voor nn dien je 01 in te vullen. Dit zorgt er voor dat het configuratiebestand Config_01.c wordt meegecompileerd. In dit configuratiebestand (te vinden in ../Nodo/Config/...) staat gedefinieerd welke Plugins worden meegecompileerd, wat het default Uit nummer is van de Nodo, etc.
 • Zoek de regels:
#include <SD.h>
#include <NodoEthernet.h>
 • Controleer of de regels ook zijn opgenomen zoals hier beschreven. Dus zonder dat de regels worden voorafgegaan door twee / tekens!

Uploaden Nodo software

 • Selecteer in het menu "Tools/Board" het Arduino board dat u gebruikt en kies in het menu "Tools/Serial port" de COM poort waarmee uw computer communiceert via USB met uw Nodo.
 • Kies uit het menu "File/Upload" en de compiler zal na enige tijd melden dat het programmeren gereed is.
 • Open vanuit de compiler de Serial-Monitor. Als de juiste instellingen zijn gemaakt (zie recht onder in serial-monitor: 19200 Baud, CR + LF) dan zal na enige tijd de Nodo zich melden met een welkomsttekst vergelijkbaar als onderstaande:
Booting...
Initialising ethernet connection...

!******************************************************************************!
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2013 P.K.Tonkes.
Licensed under GNU General Public License.
Nodo-Mega V3.6, Product=SWACNC-MEGA-R595, Home=1, ThisUnit=1
Date=14-10-20413 (Wed), Time=01:43 
!******************************************************************************!
Output=I2C; Unit=0; Event=Boot 10
Output=RF; Unit=0; Event=Boot 10
Input=System; Unit=10; Event=Boot 10 
 • Koppel de Arduino los van je computer en plaats je Nodo shield op de Arduino.

Let op:

 • Als de Nodo niet (correct) is aangesloten op het ethernetwerk, de router heeft enige tijd nodig om een IP adres af te geven of het Nodo shield zit nog niet op de Arduino, dan kan het opstarten tot meer dan 60 seconden duren. Dit is geen bug.