NewKAKUSend

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toepassing

Verzendt een Klik-Aan-Klik-Uit signaal volgens die nieuwe automatische codering.

Geldigheid

Let op! Vanaf release 3.6 is de syntax van dit commando geldig. De oude syntax wordt nog beperkt ondersteund, maar zal in de toekomst verdwijnen. Gebruik daarom zoveel mogelijk de nieuwe syntax.

Beschrijving

Dit commando zendt een opdracht naar een KAKU ontvanger volgens de nieuwe KAKU codering. Deze werken alleen bij KAKU ontvangers met de nieuwe automatische codering (zie bij de KAKU ontvanger behorende handleiding). Gebruik deze als u er zeker van wilt zijn dat er geen storingen optreden wanneer de buurman in een naastgelegen woning ook gebruik maakt van KAKU.

Het adres moet eerst worden geleerd aan de KAKU ontvanger. Dit adres wordt opgebouwd uit het Home adres van de nodo en het door de gebruiker te kiezen adres (Parameter-1).

Behalve het aan/uit schakelen kan ook een dim-niveau worden opgegeven. Instellen van Dim-levels wordt niet ondersteund door alle KAKU ontvangers. Ook komt het voor dat niet alle ontvangers van hetzelfde type deze ondersteuning biedt. Er is dus geen garantie dat dim-niveaus altijd werken.

Syntax

NewKAKUSend <Adres>, <Commando>
Parameter: Beschrijving: Bereik: Opmerking:
Adres adres van de NewKAKU '0..255'
Commando Beschrijving Parameter-2 'On','Off','1..16' Aan/uit, of dimnivo

Toelichting

Let op:

Er zijn drie zaken waar u goed op moet letten:

  • NewKAKU is een event dat optreedt als er een knop van een Kaku handzender wordt ingedrukt. NewKAKUSend is een commando dat een signaal naar een Kaku ontvanger verzendt;
  • Iedere nieuwe Kaku zender geeft een unieke code. Dit in tegenstelling tot de oude zenders die alleen maar konden worden ingesteld op een adres A1..P16.
  • Een ontvangen event van een Kaku ontvanger volgens de nieuwe codering kan niet met het commando NewKakuSend weer worden verzonden. Wilt u een Kaku ontvanger zowel via de Nodo als via de handzender bedienen, dan kunt u dit doen door beide hun eigen code te leren aan de ontvanger of door de de Nodo altijd te gebruiken als centrale zender en het signaal van de handzender via een regel in de eventlist op te nemen in de eventlist.

Voorbeeld

Om een lamp aan te sturen via de Nodo doet u het volgende:

  1. Bedenk een nummer van 1..255 die u wilt koppelen aan deze ontvanger, bijvoorbeeld 3.
  2. Zet de ontvanger in de 'leermode'. Zie handleiding van uw Kaku ontvanger.
  3. Geef via het Terminal venster het commando 'NewKakuSend 3,On'
  4. De ontvanger zal de lamp tweemaal kort aan/uit schakelen ter bevestiging.
  5. De ontvanger is nu gekoppeld aan de Nodo

Stel u wilt een handzender die het event 'NewKaku 0x123456,On' geeft eveneens koppelen aan de bovengenoemde ontvanger. U kunt dan bovenstaande stappen nogmaals uitvoeren, maar dan met de handzender. Mooiere oplossing is als u de Nodo altijd als centrale zender inzet.

Programmeer twee regels in de eventlist door onderstaande eenmalig naar de Nodo te versturen:

EventlistWrite; NewKaku 0x123456,On; NewKakuSend 3,On;
EventlistWrite; NewKaku 0x123456,Off; NewKakuSend 3,Off;
WaitFreeRX on;
SettingsSave;

De laatste regels zorgen er voor dat de Nodo en de Handzender niet door elkaar heen gaan zenden. Als nu een knop op de handzender wordt ingedrukt, wordt dit ontvangen als een event. Naar aanleiding van dit event zal de Nodo de ontvanger automatisch aansturen met een commando NewKakuSend 3.

Zie ook: