EventGhost

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

EventGhost.jpeg

EventGhost is een Freeware programma dat is ontwikkeld om "Events" (gebeurtenissen) af te handelen.

Oorspronkelijk is EventGhost ontwikkeld voor gebruik onder Microsoft Windows, maar inmiddels is er ook een (beperkte) versie beschikbaar die draait onder Android.

Heel veel informatie over EventGhost is hier: [1] beschikbaar.


Installatie

Download het installatie pakket van bovengenoemde website, en volg de instructies om de installatie uit te voeren.

Hierna is het mogelijk om EventGhost (hierna te noemen: EG) te starten.

Het window dat nu getoond wordt bestaat uit twee helften: links worden de events getoond, rechts de macro's.


Plugins

Een plugin is voor EG eigenlijk de verbinding met de buitenwereld. Zonder extra plugins kan EG eigenlijk alleen reageren op Windows systeem events, en op "zelf" gegenereerde events. Na installatie van EG is een flink aantal plugins al beschikbaar, maar op de EG website zijn nog veel meer plugins te vinden.

Voor gebruik van de Nodo zijn twee verschillende plugins bruikbaar: de "serial" plugin die standaard in de installatieset wordt meegeleverd, en de "Nodo" plugin, die via de Nodo website te downloaden is.

De "serial" plugin is nogal basic, en de gebruiker zal de commando structuur van de Nodo goed moeten kennen. De "Nodo" plugin is makkelijker te gebruiken, omdat de commando's via inputvelden en dropdowns worden opgebouwd.

Beperking is wel dat de "serial" plugin niet werkt met de Arduino boards Uno en nieuwer (zoals bijvoorbeeld de Mega). Heb je zo'n Arduino, dan kun je vanuit EG alleen de Nodo plugin gebruiken.

Events

Het begrip "event" is heel ruim: dat kan echt van alles zijn. Een paar voorbeelden:

* binnenkomend mail bericht
* een event dat binnenkomt via een serieele poort (zoals bijvoorbeeld een Nodo
* Een bepaald tijdstip wordt bereikt (bijvoorbeeld: het is 23.30 uur)
* een interne EventGhost timer loopt af
* een USB apparaat wordt aangesloten aan de computer
* enzovoort

Events kunnen ook vanuit EventGhost zelf ontstaan. Zo kan je vanuit een macro een commando naar de Nodo sturen: dit is ook een event.

Macro's

Heel simpel gezegd: in een macro bepaal je wat je wilt doen met nadat een bepaald event is opgetreden.

Bijvoorbeeld: zodra een bepaalde tijd wordt bereikt, wil je een signaal naar de Nodo sturen. In de linkerhelft van het scherm treedt het event op, dat wordt gekoppeld aan een macro in de rechterhelft. In die macro stuur je een commando (bijvoorbeeld: "Sound 2") naar de Nodo. Dat event verschijnt in de linkerhelft, en de Nodo krijgt zijn opdracht.

Macro's kunnen ook andere macro's aanroepen.

Voor het maken van Macro's is een lange lijst commando's beschikbaar.

Gebruik

EG is typisch zo'n programma dat je gaandeweg leert gebruiken. Begin maar eens simpel met een eenvoudige macro en een paar events.

Omdat deze Wiki gaat over Nodo gaat het te ver om hier tot in details in te gaan op EG. Maar de website die hierboven is genoemd is een goede plek om informatie te vinden, en eventueel om hulp te vragen.