Categorie:De Nodo bouwen

Uit Nodo Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nodo bouwt u in een aantal stappen. We gaan er in deze beschrijving van uit dat u de Nodo volledig zelf opbouwd. Ziet u hier tegenop, dan worden de stappen 1 en 2 erg eenvoudig gemaakt als een Bouwpakket koopt. U kunt er voor kiezen om uw Nodo volledig te bouwen. Maar als u delen nooit zult gebruiken, dan kunt u er voor kiezen om delen weg te laten. Lees hiervoor verder de aanwijzingen.

Het is ook mogelijk om een kleine variant van de Nodo te bouwen zonder een Ethernet controller en op basis van een kleinere (en goedkopere) Arduino. Deze kan uitstekend worden gebruikt als satelliet Nodo voor verrichten van metingen die worden doorgestuurd naar een centrale Nodo. Deze kleine Nodo Mini kan ook voor eenvoudigere toepassingen worden gebruikt.

Stap-1: Verzamelen van de hardware onderdelen

Alle onderdelen zijn relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Kijk op de pagina 'Nodo schema' voor een overzicht voor alle onderdelen. De Nodo is in onderstaande afzonderlijke onderdelen op te bouwen. Naar keuze kunt u deze afzonderlijke onderdelen ook weglaten als u de funcionaliteit die het deel biedt niet nodig heeft. Vanzelfsprekend biedt een volledig opgebouwde Nodo de meeste mogelijkheden.

 • RF ontvanger voor ontvangen van radiosignalen zoals Klik-Aan-Klik-Uit zenders, maar ook voor communicatie tussen meerdere Nodo's
 • RF Zender voor aansturen van onder andere Klik-Aan-Klik-Uit ontvangers, maar ook voor communicatie tussen meerdere Nodo's
 • IR Ontvanger voor ontvangen van signalen van afstandsbedienen van TV's, etc.
 • IR zender voor verzenden van IR signalen om zo apparaten zoals TV's en audio apparateer te schakelen
 • Real Time Clock voor schakelen op opgegeven tijdstippen
 • RGB-Led voor weergeven van de status van de Nodo
 • Ethernetkaart voor Netwerkcommunicatie en bediening van al uw apparatuur via EventGhost of via HTTP

Kijk hier voor het Nodo schema en een beschrijving van de onderdelen.

Stap-2: Nodo in elkaar zetten

Bij opbouw moet de Arduino en de braedboard spanningsloos zijn! U kunt er voor kiezen om de Nodo eerst op te bouwen op een breadboard en pas later de definitieve versie op een gaatjesprint te solderen. Breadboard.JPG Gaatjesprint.JPG

Bekijk bij gebruik van een breadboard hoe de verbindingen onder de gaatjes lopen om te voorkomen dat er onderdelen verkeerd worden aangesloten of er onderdelen (b.v. Arduino) worden gefrituurd door verkeerd aansluiten! Bepaal op het breadboard over welke lange strip massa loopt en welke +5 volt. Verbind de + strip met 5V uitgang van de Arduino. (Arduino niet aangesloten op voeding op USB. Verbind de massa van het breadboard met  GND van de Arduino. Bedenk ook dat vele breadboards in blokken zijn verdeeld. Ook al lijkt het bijvoorbeeld dat een horizontale rij is doorverbonden, vaak zul je zien dat er in het midden een onderbreking zit. Even meten voorkomt heel veel zoekwerk als een opgebouwde schakeling niet werkt.

RF ontvanger

Raadpleeg voor de juiste aansluitingen de documentatie die hoort bij de RF ontvanger. Deze verschillen per fabrikant en type.

 • Plaats de RF ontvanger op het breadboard;
 • Verbind de massa aansluitingen met de massa van het breadboard
 • Sluit de +5V van de ontvanger aan op de Arduino pen zoals in het schema aangeduid met RF-RX-VCC
 • Verbind de Data-out van de RF ontvanger met de Arduino pen aangeduid met RF-RX-DAT
 • Als de RF ontvanger een antenne aansluiting heeft. Steek dan een 15cm draadje de lucht in.

RF Zender

Raadpleeg voor de juiste aansluitingen de documentatie die hoort bij de RF ontvanger. Deze verschillen per fabrikant en type.

 • Plaats de RF zender op het breadboard;
 • Verbind de massa van de RF zender met de centrale massa strip.
 • Verbind de +5V met RF-TX-VCC van de Arduino (De Ardiono schakelt de zender aan/uit);
 • Verbind de Data Input van de RF zender met RF-TX-DAT van de Arduino. Sommige zenders hebben twee aansluitingen. Sluit er slechts één aan en probeer even welke dit moet zijn.
 • Als de RF zender een antenne aansluiting heeft. Steek dan een 15cm draadje de lucht in.

IR Ontvanger

 • Op de TSOP1x38 zit aan de voorzijde een  bobbel, dit is de lens waar het IR licht mee ontvangen wordt.
 • Verbind de massa/gnd van de TSOP1x38 met de centrale massa;
 • Verbind de +5V van de TSOP1x38 met de centrale +5V;
 • Verbind de output van de TSOP1x38 met IR-RX-DAT van de Arduino;

IR-Zender

BS170.jpg


 • De led's hebben aan één zijde een plat kantje. De pen van led-1 verbind je met de drain van de transisitor.
 • Vervolgens led-2 met de pen aan de platte zijde aan de andere pen van led-1.
 • De overgebleven pen van led-2 via een weerstand van 4,7 ohm aan de +5 verbinden.
 • Verbind de source van de transistor met de massa;
 • Verbind de gate van de transistor met de IR-TX-DAT aangeduide pen van de Arduino.
 • Plaats dicht bij de led's over de voedspanning (van + naar massa) een condensator van 470uF. (let op polariteit!!!)

Tip: Om later te controleren of dit gedeelte correct werkt kan tijdelijk één van de leds worden vervangen door een normale led. Bij verzenden van IR- signaal zal deze pulserend oplichten.

Luidspreker

Verbind de luidspreker met SPK en via de condensator met de massa. Let op de polariteit van de condensator. Deze configuratie levert een bescheiden maar duidelijk hoorbaar piepsignaal.


Real Time Clock

 • Verbind de SDA en SLC aansluitingen met de Arduino (zie schema).
 • Verbind de SDA en de SLC beide afzonderlijk via een weerstand van 10K met de +5. Zonder deze weerstanden is de kans aanwezig dat er verkeerde tijdgegevens worden gelezen.
 • Verbind de massa en de +5 van de klok met de massa en +5 van de Arduino.
 • Plaats een batterij in de klok (Zonder batterij loopt de klok niet)

Pagina’s in categorie "De Nodo bouwen"

Deze categorie bevat de volgende 3 pagina’s, van in totaal 3.