nodo-domotica.nl

Plugin 023

We zitten zoals bekend in de ontwikkelfase. Van diverse gebruikers heb ik al goede suggesties gekregen. Hier discussiëren we over de functionaliteiten van de nieuwe release.

Plugin 023

Berichtdoor PeterB » 12 apr 2014, 20:49

Zoals ik al eerder had aangegeven in een ander bericht heb ik problemen met Plugin 23 (RGBLED). Tijdens het in- en uitfaden wordt het fadeproces gestopt als je bijvoorbeeld een Tempread uitvoert d.m.v. een Dallas temperatuur sensor.
Na wat zoekwerk heb ik het probleem denk ik gevonden. Met behulp van het RGBLED x,x,x,VARON commando is het mogelijk om het vermogen van de LED's te regelen. Als dit commando eenmaal is gegeven dan kan men naderhand door het wijzigen van de Nodo variabelen 1 t/m 3 het LED vermogen aanpassen. Dit gebeurd door het afvangen van een event welke signaleert dat er een variabele is gewijzigd waardoor de plugin zich op de nieuwe waarde instelt. Dit speelt ons parten als de plugin met een fade bezig is. Doordat tijdens deze fade een variabele wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door het Tempread commando) wordt dit event ook opgepakt door plugin 23 en verstoort op die manier het fade proces. De eindwaarde van de fade wordt dan namelijk gelijk gemaakt aan de huidige waarde waardoor er niets meer te faden is.
Ik meen dit te kunnen oplossen door het aanpassen van regel 159 in de sectie "case PLUGIN_EVENT_IN:"
Als ik "if(RGBVariables)" wijzig in "if(RGBVariables && !RGBFade)" lijkt e.e.a. goed te werken. Misschien is er een betere oplossing maar dat zullen jullie zelf wel bekijken.
PeterB
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 01 maart 2014, 21:27

Re: Plugin 023

Berichtdoor manjh » 13 apr 2014, 08:16

Ziet er naar uit dat je flink gewerkthebt... goeie probleem analyse, oorzaak gevonden, zelfs een voorstel voor een oplossing! Zo zien we het graag...
Kun je dit svp even in een issue op google-code zetten?
Hans
manjh
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: 29 aug 2011, 14:39

Re: Plugin 023

Berichtdoor PeterB » 24 okt 2014, 19:34

Omdat ik plugin 23 wilde gebruiken voor het aansturen van de LED verlichting in mijn aquarium liep ik tegen het probleem aan dat als een fade moet plaats vinden welke niet voor alle drie de kanalen dezelfde eindwaarde heeft dit niet mogelijk was. Doordat ik verschillende kleuren powerLED's gebruik en niet voor alle kleuren dezelfde intensiteit nodig heb was het simuleren van een zonsopgang cq zonsondergang niet goed mogelijk.
Door een modificatie van plugin 023 is het nu mogelijk om vanaf verschillende beginwaarden voor RGB te starten en ook te eindigen met verschillende eindwaarden voor deze 3 kleuren. Het is zelfs mogelijk om met bijvoorbeeld 2 kleuren een fadein te doen en met de andere kleur een fadeout. Niet zo zinvol in een aquarium maar voor het aansturen van bijvoorbeeld LEDstrips wel interessant.
Tevens is het nu zo dat de ingegeven fadetijd ook daadwerkelijk de tijd is dat een fade duurt. In de orginele plugin werd de fadetijd gebruikt om de maximaal 256 stappen tijdens een fade te doorlopen. Stelde men de eindwaarde in op bijv 128 (50%) dan was halverwege de fadetijd deze waarde al bereikt en gebeurde de tweede helft van de fadetijd niets meer. Ik heb hem als nummer plugin nummer 251 gegeven maar het is dus een gemodificeerde plugin 23. Misschien kan iemand er zijn voordeel mee doen.
Code: Selecteer alles
//#######################################################################################################
//#################################### Plugin-251: PWM Led dimmer #######################################
//#######################################################################################################
//
//*********************************************************************************************
/*********************************************************************************************\
 * Funktionele beschrijving: Dit device stuurt een PWM signaal uit waarmee een RGB-led kan worden aangestuurd.
 *                           Als de Arduino uitgang wordt gebruikt om een MOSFET of een andere schakeling
 *                           aan te sturen, dan kunnen hiermee led-strips worden aangestuurd.
 *
 *                           
 * Auteur             : P.K.Tonkes
 * Support            : P.K.Tonkes@gmail.com
 * Datum              : 26-05-2013
 * Versie             : 02-02-2014, Versie 1,2, P.K.Tonkes: Bug verwijderd: Leds schakelden soms ook op andere events. FadeOn,FadeOff,VarOn,Varoff toegevoegd
 *                    : 22-12-2013, Versie 1,1, P.K.Tonkes: Event en Send commando in 1 plugin ondergebracht.
 *                      26-05-2013, Versie 1.0, P.K.Tonkes: Beta versie
 *
 * Nodo productnummer : Plugin-251 PWM Led-dimmer (SWACDE-23-V11)
 * Compatibiliteit    : Vanaf Nodo build nummer 645
 * Syntax             : RGBLed <Red>,<Green>,<Blue>,<FadeOn|FadeOff|VarOn|VarrOff> ==> Stuurt de RGB-led aan
 *                      RGBLedSend <NodoUnit>,<Red>,<Green>,<Blue>,<FadeOn|FadeOff|VarOn|VarrOff> ==> Verzendt event en stuurt
 *                      de RGB-led van een andere Nodo aan
 *                     
 *                      FadeOn laat de kleuren langzaam in elkaar overvloeien, FadeOff schakelt deze optie weer uit.
 *                      VarOn laat de plugin de waarden overnemen van de variabelen 1,2 en 3. VarOff schakelt dit weer uit.
 *                      Als de optie VarOn en FadeOn zijn ingeschakeld, dan is Variabele-4 de fade tijd.   
 *
 * LET OP: Een van de RGB-kleuren maakt gebruik van de IR_TX_DATA pen. Het continue
 *         aansturen van de IR-Leds zou de Leds/transistor kunnen overbelasten.   
 *         Als je deze plugin wilt gebruiken voor aansturing een RGB-LED en je hebt GEEN infrarood-LED's
 *         aangesloten, dan in je config file de volgende regel opnemen:
 *         
 *         #define PLUGIN_251_CORE_RGBLED
 *         
 *         Zonder deze regel zal de plugin geen LED's aansturen en is alleen RGBLedSend beschikbaar.
 *         Dit is uit veiligheid om te voorkomen dat de Nodo beschadigd raakt omdat default Nodo's op deze
 *         poort de IR zender aangesloten heeft.
 *
 *
 ***********************************************************************************************
 * Technische beschrijving:
 *
 * De dimfunktie werkt op basis van Pulsbreedte modulatie (PWM) Dit is een standaard methode voor
 * dimmen van LED's, mmaar wrdt ook gebruikt voor regelen van snelheid van motoren.
 * Omdat de PWM funkties niet op alle pinnen van de Arduino beschikbaar zijn,
 * zijn deze in dit device hard toegewezen is de pinkeuze geen gebruikers optie.
 *
 * Nodo Mega:  Rood  = Arduino pen PWM-5
 *             Groen = Arduino pen PWM-6
 *             Blauw = Arduino pen PWM-7
 *
 * Nodo Small: Rood  = Arduino pen D9
 *             Groen = Arduino pen D10
 *             Blauw = Arduino pen D11 (LET OP: Op een standaard Nodo is dit de IR zend-led. Deze verwijderen!!!)
 *             
 \*********************************************************************************************/
 
#define PLUGIN_ID 251
#define PLUGIN_251_COMMAND "RGBLedSend"
#define PLUGIN_251_EVENT   "RGBLed"
#define PLUGIN_251_FADEON  "FadeOn"
#define PLUGIN_251_FADEOFF "FadeOff"
#define PLUGIN_251_VARON   "VarOn"
#define PLUGIN_251_VAROFF  "VarOff"

#if NODO_MEGA
#define PWM_R          5
#define PWM_G          6 
#define PWM_B          7
#else
#define PWM_R          9
#define PWM_G         10
#define PWM_B         11
#endif

#ifdef PLUGIN_251_CORE
byte InputLevelR=0, InputLevelG=0, InputLevelB=0;               // Waarde welke is ingegeven in het commando
byte OutputLevelR=0, OutputLevelG=0, OutputLevelB=0;            // Huidige waarde van de output
float StartLevelR=0, StartLevelG=0, StartLevelB=0;               // Waarde waarmee de fade is begonnen
float HuidigeWaardeR =0, HuidigeWaardeG=0, HuidigeWaardeB=0;       // Waarde tijdens de fade
float InputLevel=0;                                       // Tijdelijke variabele om te kunnen rekenen met floats
int CalledCounter=0, FadeTimeCounter=0;
boolean RGBFade=false;
boolean RGBVariables=false;


#define RGBLED_MODE_SETRGB         1
#define RGBLED_MODE_VARIABLES_ON   2
#define RGBLED_MODE_VARIABLES_OFF  4
#define RGBLED_MODE_FADE_ON        8
#define RGBLED_MODE_FADE_OFF      16

int StringFind(char *string, char *keyword);


boolean FadeLed(void)
  {
  if (RGBFade)
    {
   if(InputLevelR>OutputLevelR)
     {
     InputLevel = InputLevelR;
     HuidigeWaardeR = HuidigeWaardeR + ((InputLevel-StartLevelR)/255);
     }
    if(InputLevelG>OutputLevelG)
     {
     InputLevel = InputLevelG;
     HuidigeWaardeG = HuidigeWaardeG + ((InputLevel-StartLevelG)/255);
     }
    if(InputLevelB>OutputLevelB)
     {
     InputLevel = InputLevelB;
     HuidigeWaardeB = HuidigeWaardeB + ((InputLevel-StartLevelB)/255);
     }

    if(InputLevelR<OutputLevelR)
     {
     InputLevel = InputLevelR;
     HuidigeWaardeR = HuidigeWaardeR - ((StartLevelR-InputLevel)/255);
     }
    if(InputLevelG<OutputLevelG)
     {InputLevel = InputLevelG;
     HuidigeWaardeG = HuidigeWaardeG - ((StartLevelG-InputLevel)/255);
     }
    if(InputLevelB<OutputLevelB)
     {
     InputLevel = InputLevelB;
     HuidigeWaardeB = HuidigeWaardeB - ((StartLevelB-InputLevel)/255);
     }
   
   OutputLevelR = HuidigeWaardeR;
    OutputLevelG = HuidigeWaardeG;
    OutputLevelB = HuidigeWaardeB;
   }
  else
    {   
    if(InputLevelR>OutputLevelR)OutputLevelR++;
    if(InputLevelG>OutputLevelG)OutputLevelG++;
    if(InputLevelB>OutputLevelB)OutputLevelB++;

    if(InputLevelR<OutputLevelR)OutputLevelR--;
    if(InputLevelG<OutputLevelG)OutputLevelG--;
    if(InputLevelB<OutputLevelB)OutputLevelB--;
   }
   
  analogWrite(PWM_R,OutputLevelR);
  analogWrite(PWM_G,OutputLevelG);
  analogWrite(PWM_B,OutputLevelB);

  if(RGBVariables)
    {
    UserVar[0]=OutputLevelR;
    UserVar[1]=OutputLevelG;
    UserVar[2]=OutputLevelB;
    }

  if(InputLevelR==OutputLevelR && InputLevelG==OutputLevelG && InputLevelB==OutputLevelB)
    {
    return false;                                                               
   }
  else
    return true;
  }
 
void Plugin_251_FLC(void)
  {
  if(FadeTimeCounter==CalledCounter++)
    {
    CalledCounter=0;
    if(!FadeLed())
      FastLoopCall_ptr==0;
    }
  }
 
#endif 

boolean Plugin_251(byte function, struct NodoEventStruct *event, char *string)
  {
  boolean success=false, Set=false;
  byte x,y;
  struct NodoEventStruct TempEvent; 
 
  switch(function)
    {
    #ifdef PLUGIN_251_CORE_RGBLED

    case PLUGIN_INIT:
      {
      analogWrite(PWM_R,255);
      analogWrite(PWM_G,255);
      analogWrite(PWM_B,255);
      delay(100);
      analogWrite(PWM_R,0);
      analogWrite(PWM_G,0);
      analogWrite(PWM_B,0);
    
      break;
      }

    case PLUGIN_EVENT_IN:
      {
      if(event->Command==EVENT_VARIABLE && event->Type==NODO_TYPE_EVENT)        // Er is en variabele gewijzigd.
        {
        //Was oorspronkelijk in de orginele Plugin 023 -> if(RGBVariables)
      //Is aangepast omdat bij wijzinging van variabelen door een extern event (bijv uitlezen temp sensor)
      //het proces van de fade werd gestoord.
        if(RGBVariables  && !RGBFade)
          {
          if(UserVar[0]>255)UserVar[0]=255;
          if(UserVar[1]>255)UserVar[1]=255;
          if(UserVar[2]>255)UserVar[2]=255;

          if(UserVar[0]<0)UserVar[0]=0;
          if(UserVar[1]<0)UserVar[1]=0;
          if(UserVar[2]<0)UserVar[2]=0;

          InputLevelR = UserVar[0];
          InputLevelG = UserVar[1];
          InputLevelB = UserVar[2];
          Set=true;
          }
        }

      else if(event->Command==PLUGIN_ID && event->Type==NODO_TYPE_PLUGIN_EVENT)
        {
        x=event->Par1 & 0x1f;                                                   // Unit nummer
 
        if(x==0 || x==Settings.Unit)
          {
          if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_SETRGB)
            {
            InputLevelR = (event->Par2    ) & 0xff;
            InputLevelG = (event->Par2>>8 ) & 0xff;
            InputLevelB = (event->Par2>>16) & 0xff;
            }
                                       
          if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_FADE_ON)
            {
            RGBFade=true;
         HuidigeWaardeR = UserVar[0];         // Leg beginwaarde vast van de Fade
         HuidigeWaardeG = UserVar[1];
         HuidigeWaardeB = UserVar[2];
         StartLevelR = UserVar[0];            // Leg beginwaarde vast van de Fade
         StartLevelG = UserVar[1];
         StartLevelB = UserVar[2];
         }

          if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_FADE_OFF)
          {
            RGBFade=false;
         }

          if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_VARIABLES_ON)
            RGBVariables=true;

          if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_VARIABLES_OFF)
            RGBVariables=false;

          Set=true;
          }
        }

      if(Set)
        {           
        if(RGBFade)
          {
          // De waarde fade bevat het aantal minuten dat de omschakeling maximaal mag duren.
          // Per minuut 60000/SCAN_HIGH_TIME keer een call naar Plugin_251_FLC
          // In een minuut max. 255 dimniveaus ==> (60000/(SCAN_HIGH_TIME * 255)) calls nodig voor 1 dimniveau verschil.
          if(RGBVariables)
            x=UserVar[3];
          else
            x=3;
        // x0.85 om de afwijking te corrigeren. Je stelt bijv. de fadetijd in op 2 minuten (120 sec)
        // maar in werkelijkheid duurt deze 140 sec.   
         FadeTimeCounter=(x*60000/(SCAN_HIGH_TIME*255)) * 0.85;      
          CalledCounter=0;
          FastLoopCall_ptr=&Plugin_251_FLC;
          }
        else
          {                                                                       
          while(FadeLed())
            delay(5);
          success=true;
          }
        }
      break;
      }
    #endif

    #ifdef PLUGIN_251_CORE
    case PLUGIN_COMMAND:
      {
      ClearEvent(&TempEvent);
      TempEvent.DestinationUnit=event->Par1;
      TempEvent.Port      = VALUE_ALL;
      TempEvent.Type      = NODO_TYPE_PLUGIN_EVENT;
      TempEvent.Command   = PLUGIN_ID;
      TempEvent.Par1      = event->Par1;
      TempEvent.Par2      = event->Par2;
      SendEvent(&TempEvent, false ,true, Settings.WaitFree==VALUE_ON);
      success=true;
      break;
      }
    #endif // CORE
   
    #if NODO_MEGA
    case PLUGIN_MMI_IN:
      {
      char *TempStr=(char*)malloc(INPUT_COMMAND_SIZE);

      y=1;                                                                      // Parameter teller
      if(GetArgv(string,TempStr,y++))
        {
        event->Type=0;
        event->Par1 = 0;
       
        // Command: RGBLedSend <NodoUnit>,<R>,<G>,<B> | fade | variables
        if(strcasecmp(TempStr,PLUGIN_251_COMMAND)==0)
          {
          event->Type = NODO_TYPE_PLUGIN_COMMAND;

          if(GetArgv(string,TempStr,y++))                                       // RGBLed adres
            event->Par1=str2int(TempStr);
          }

        // Event: RGBLed <R>,<G>,<B>  | fade | variables
        if(strcasecmp(TempStr,PLUGIN_251_EVENT)==0)
          event->Type = NODO_TYPE_PLUGIN_EVENT;

        if(event->Type)
          {
          event->Command = PLUGIN_ID;                                           // Plugin nummer 
          event->Par2 = 0;
         
          if(GetArgv(string,TempStr,y++))                                       // R
            {
            event->Par2=str2int(TempStr);
            if(GetArgv(string,TempStr,y++))                                     // G
              {
              event->Par2|=str2int(TempStr)<<8;
              if(GetArgv(string,TempStr,y++))                                   // B
                {
                event->Par2|=str2int(TempStr)<<16;
                event->Par2|=((unsigned long)RGBLED_MODE_SETRGB)<<24;
                success=true;
                }
              }
            }
           
          if(!success)
            event->Par2=0;

          x=0;

          if(StringFind(string,PLUGIN_251_FADEON)!=-1)
            x|=RGBLED_MODE_FADE_ON;
           
          if(StringFind(string,PLUGIN_251_FADEOFF)!=-1)
            x|=RGBLED_MODE_FADE_OFF;
           
          if(StringFind(string,PLUGIN_251_VARON)!=-1)
            x|=RGBLED_MODE_VARIABLES_ON;

          if(StringFind(string,PLUGIN_251_VAROFF)!=-1)
            x|=RGBLED_MODE_VARIABLES_OFF;

          if(x)
            {
            event->Par2|=((unsigned long)x)<<24;
            success=true;
            }
          }
        }
      free(TempStr);
      break;
      }

    case PLUGIN_MMI_OUT:
      {
      y=0;
      if(event->Type==NODO_TYPE_PLUGIN_COMMAND)
        {
        strcpy(string,PLUGIN_251_COMMAND);
        strcat(string," ");
        strcat(string,int2str(event->Par1));                                    // Unit
        y++;
        }
      else
        {
        strcpy(string,PLUGIN_251_EVENT);
        }
       
      if(((event->Par2>>24) & 0xff) & RGBLED_MODE_SETRGB)
        {
        if(y++)
          strcat(string,",");
        else
          strcat(string," ");
       
        strcat(string,int2str((event->Par2       ) &0xff));                     // Parameter-1 = R (8-bit)
        strcat(string,",");
        strcat(string,int2str((event->Par2 >> 8  ) &0xff));                     // Parameter-2 = G (8-bit)
        strcat(string,",");                                     
        strcat(string,int2str((event->Par2 >> 16 ) &0xff));                     // Parameter-3 = B (8-bit)
        y++;
        }

      x=(event->Par2>>24) & 0xff;
 
      if(y==0)strcat(string," ");
 
      if(x & RGBLED_MODE_FADE_ON)
        {
        if(y++)strcat(string,",");
        strcat(string,PLUGIN_251_FADEON);
        }

      if(x & RGBLED_MODE_FADE_OFF)
        {
        if(y++)strcat(string,",");
        strcat(string,PLUGIN_251_FADEOFF);
        }

      if(x & RGBLED_MODE_VARIABLES_ON)
        {
        if(y++)strcat(string,",");
        strcat(string,PLUGIN_251_VARON);
        }

      if(x & RGBLED_MODE_VARIABLES_OFF)
        {
        if(y++)strcat(string,",");
        strcat(string,PLUGIN_251_VAROFF);
        }
       
      break;
      }
    #endif //MMI
    }     
  return success;
  }

 
PeterB
 
Berichten: 17
Geregistreerd: 01 maart 2014, 21:27

Re: Plugin 023

Berichtdoor manjh » 25 okt 2014, 10:20

Paul... als auteur van de plugin, your call!
Hans
manjh
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: 29 aug 2011, 14:39


Keer terug naar De nieuwe release

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron